OdpisyzKRS.pl            Odpis KRS > zamów |
Uzyskiwanie informacji z KRS przez Internet

CENNIK | ODPISY Z KRS - PAPIEROWE | ODPISY KRS - ELEKTRONICZNE | REGULAMIN | KONTAKT

www.odpisy.com.pl - ODPISY KRS, KW, RZ, RDN, KRK, RHB - zamów odpis z wybranego rejestru  >>  

 
Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) można uzyskać za pośrednictwem serwisu www.odpisyzkrs.pl
Uzyskiwane dokumenty odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru, które mają moc prawną i wydawane są przez Centralną Informację KRS.

Za pośrednictwem serwisu można uzyskać:             Wystawiamy faktury VAT 23 % na całą kwotę zamówienia !

  • Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu.
  • Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.
  • Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru obejmującą wskazane działy rejestru.
  • Zaświadczenie, że dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem.
  • Zaświadczenie o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru.
  • Zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot statusu organizacji pożytku publicznego.
  • Informację z KRS  - informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi KRS.

 

Płatność przelewem lub przy odbiorze !

Rodzaj dokumentu Opłata sądowa Usługa Cena netto Oryginał z sądu w wersji papierowej
  Odpis aktualny KRS (z pieczęciami)
30,00 zł 20,00 zł 50,00 zł ZAMÓW
  Odpis pełny KRS (z pieczęciami)
60,00 zł 20,00 zł
80,00 zł
ZAMÓW
 
 

Copyright 2012-2014 Informacjazkrs.pl